Verantwoord op reis met Vrijwillig Wereldwijd

Natuurlijk doet Vrijwillig Wereldwijd al langere tijd aan duurzaamheid: we hebben immers het beste voor met de lokale situatie. Duurzaamheid past binnen de waarden waar wij als bedrijf aan willen voldoen. Wij doen diverse dingen binnen het begrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder zullen wij beschrijven wat we nu aan duurzame activiteiten doen, en wat wij in de toekomst hopen te bereiken.

Voor de reis

 • Er wordt aan iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd om te garanderen dat deze vrijwilliger geschikt is om op het project te helpen. Een Verklaring Omtrent Gedrag geeft aan dat je werkzaam mag zijn op het gebied waarvoor deze is aangevraagd. Zo zorgen wij voor de veiligheid op de projecten en dat zij geen last ervaren van de vrijwilliger.
 • Wij zorgen er voor dat elke vrijwilliger voor en tijdens de reis op de juiste manier begeleid wordt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Wij willen je een zeer goede voorbereiding meegeven waardoor zowel jij als het project het meeste uit je reis kan halen. Dit doen wij voor de reis door middel van een intakegesprek via Skype of bij ons op het kantoor, een voorbereidingsdag bij Stichting Muses, het geven van een uitgebreide informatiebrochure en er staat altijd iemand voor je klaar op het kantoor om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Tijdens de reis heb je een lokaal aanspreekpunt die je overal mee kan helpen. Mochten er problemen zijn tijdens de reis, staat het hoofdkantoor altijd voor je klaar.
 • Om te zorgen dat de vrijwilliger goed voorbereid is voor de reis, werken wij samen met Stichting Muses. Stichting Muses geeft een cursus waarbij je voorbereid wordt op je reis. Deze cursus is erop gericht om jouw impact op het project enkel positief te laten zijn, en er voor te zorgen dat jij weet wat je kan verwachten tijdens je vrijwilligersreis. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • Welke rol neem jij als vrijwilliger op je?
 • Hoe zet jij jouw kwaliteiten in op het project?
 • Wat is hechting?
 • Wat is jouw persoonlijke 112?
 • Wat is duurzaamheid?

 

 • Wij nodigen elke vrijwilliger uit voor een kennismakingsgesprek waarin wordt beoordeeld of de aanstaande vrijwilliger het werk op het project aan kan. Tijdens dit gesprek wordt het intake-formulier met je doorgenomen. Hierin staan vragen die een beeld van jou moeten schetsen en hoe je omgaat met bepaalde situaties. Zo proberen wij jou op het juiste project te plaatsen.
 • We geven een duidelijk beeld aan de vrijwilliger. Wij maken de vrijwilliger erop attent dat ze geen vrijwilligerswerk moeten doen om zelf de wereld te veranderen, maar om zowel aan je zelf te werken als een steentje bij te dragen aan de lokale situatie. Verder zijn wij volkomen transparant in onze informatie tijdens de gesprekken, de informatiebrochure en bij het beantwoorden van al jouw vragen.
 • Wij maken duidelijk aan de vrijwilliger dat zij zelf initiatief moeten nemen op het project. Zij zullen niet constant begeleid worden, maar er wordt van hen verwacht dat ze zelf hun werk zoeken binnen het project.

Op de projecten

 • Bij onze projecten met kinderen worden de gezinnen ondersteund en indien mogelijk worden de kinderen niet weggehaald uit de vertrouwde omgeving. Wij zetten het belang van de kinderen op de eerste plaats. Wij passen ons aan aan de omstandigheden van de kinderen en proberen vanuit dat punt te werken naar een betere situatie.
 • Met oog op het welzijn van het kind werken wij met vaste begeleiders voor de kinderen.
  Om er voor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk last hebben van hechtingsproblemen werken wij met vaste begeleiders. Deze begeleiders zullen de stabiele factor zijn in het dagelijks leven van de kinderen. Omdat de vrijwilliger voor kortere tijd op het project aanwezig is, zal deze tegenover de kinderen niet geïntroduceerd worden als vaste factor in hun leven, maar als ondersteuning van de vaste begeleiding.
 • Vrijwilligers worden alleen toegewezen aan taken waartoe zij bevoegd zijn.
  Voor de plaatsing bij het project moet Vrijwillig Wereldwijd zeker weten dat de vrijwilliger bevoegd is om de taken uit te voeren. Hier letten wij op eigenschappen, vaardigheden, scholing en ervaring.
 • Op de projecten zorgen wij er voor dat de communicatie lokaal, transparant en eerlijk verloopt. Er zijn contactpersonen ter plaatse en hiermee zal regelmatig worden gecommuniceerd vanuit het hoofdkantoor en naar de vrijwilliger toe. Dit om de samenwerking optimaal te maken. Verder proberen wij de eventuele problemen duidelijk en eerlijk te bespreken zodat er geen miscommunicatie kan ontstaan.
 • Af en toe controleren wij de projecten om er zeker van te zijn dat deze geschikt zijn om aan te bieden. Er zullen om de zoveel tijd onaangekondigde bezoeken plaats vinden, om de werkzaamheden op de projecten zo eerlijk mogelijk te kunnen controleren. Zo proberen wij te garanderen dat de projecten die wij aanbieden ethisch verantwoord zijn.
 • Onze vrijwilligers zijn geen vervangende beroepskrachten, maar alleen extra hulpen.
  Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vrijwilliger werk afhandig maakt van de lokale bevolking. De vrijwilligers helpen alleen bij de werkzaamheden, waardoor er werkgelegenheid blijft bestaan voor de lokale bevolking.
 • Tijdens het vrijwilligerswerk verblijven de vrijwilligers in lokale accommodaties.
  Bij de meeste reizen heeft de vrijwilliger diverse overnachtingsmogelijkheden. Vaak wordt er samengewerkt met een gastgezin of een lokale guesthouse. Aan alle accommodaties wordt een eerlijke prijs betaald om de vrijwilligers te ontvangen. Op deze manier profiteert de lokale bevolking van een eerlijke vorm van toerisme en wordt zowel de lokale economie als de werkgelegenheid gestimuleerd.
 • Wij proberen de impact op het milieu te minimaliseren.
  Zoals hierboven beschreven werken wij met lokale accommodaties en geen internationale hotelketens. Wij werken samen met lokale contactpersonen zodat wij niet zomaar iemand uit Nederland hoeven over te vliegen. Waar dit mogelijk is, stimuleren wij niet-belastende vervoersmogelijkheden of raden wij aan om samen gebruik te maken van een vervoersmiddel.

Binnen de organisatie

 • Bij het uitkiezen en het beheren van de projecten staan de behoeften van de lokale bevolking centraal. Wij streven ernaar de lokale bevolking optimale hulp te bieden. Hiervoor luisteren wij goed naar de wensen van de lokale bevolking, om samen te kunnen beoordelen welke werkzaamheden gewenst zijn op de projecten.
 • Er wordt samengewerkt met lokale organisaties om het economisch belang te minimaliseren. Vrijwillig Wereldwijd is geen eigenaar van de projecten in de diverse landen. Wij werken hier al langere tijd samen met vaste organisaties en zorgen ervoor dat deze inkomsten lokaal besteed worden. Vrijwillig Wereldwijd zal dus geen van het op locatie besteedde geld in bezit krijgen. Het enige geld wat terecht komt bij onze organisatie zijn de deelnamekosten.
 • Wij streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn wat betreft de kosten.
  Wij zullen altijd eerlijk zijn over de kosten. Wij geven duidelijk aan wat de vrijwilliger zal moeten betalen, maar ook waar het geld heen gaat wat wordt betaald aan de organisatie. Op de website staat bij alle reizen beschreven welke kosten inbegrepen zijn en welke voor eigen rekening zijn, zodat de vrijwilliger een duidelijk beeld krijgt van het totale kostenplaatje. Na inschrijving zullen ook voorwaarden gegeven worden aan een reis, zodat dit duidelijk is voor jou als reiziger. Daarnaast zal in de informatie brochure vaak aangegeven zijn hoe de door jou betaalde kosten lokaal worden besteed.
 • Wij doen niet aan armoede-marketing.
  Armoede marketing komt veel voor in de wereld van vrijwilligerswerk. Hierbij worden beelden gegeven van situaties waar de Nederlander van zal schrikken om medelijden te wekken. Dit zal je bij Vrijwillig Wereldwijd niet zien, wij benadrukken de positiviteit van het vrijwilligerswerk.
 • Wij proberen de veiligheid van de vrijwilliger te garanderen.
  Bij het selecteren van projecten zullen wij er zeker op letten dat deze gevestigd zijn in een zo veilig mogelijke omgeving. Verder zorgen wij ook dat er een contactpersoon aanwezig is, deze kan helpen bij onvoorziene situaties. Wij proberen alle nodige informatie te geven zodat de vrijwilliger veilig op reis kan. Het is namelijk zeer belangrijk om te weten in welke situatie je terecht komt en wat je wel en niet kan doen.
 • Wij zorgen voor continuïteit op de projecten zodat deze het hele jaar door hulp kunnen ontvangen. Wij bieden een kleinere selectie aan projecten, zodat de mogelijkheid bestaat dat alle projecten het gehele jaar door vrijwilligers kunnen ontvangen. Dit om de continuïteit van het project en de organisatie te garanderen. Het is hierbij van belang dat één vrijwilliger geen verandering kan brengen in de situatie, maar alle vrijwilligers bij elkaar zorgen voor een bepaalde impact.
 • Wij krijgen en verwerken doorlopend feedback
  Na afloop van de reis krijgt elke vrijwilliger een enquête toegestuurd waarin wordt gevraagd naar hun tevredenheid met onder andere betrekking tot het project en de accommodatie. Zo kunnen wij constant monitoren hoe de beleving is en of iedereen naar behoren functioneert. Ook op deze manier proberen wij constant onze reizen te verbeteren en de hoge kwaliteit te behouden.