• Het werk : Leningen uitgeven en de maandelijkse betalingen in ontvangst nemen van de vrouwen in het Chiefspaleis,( hut) en de administratie daar omheen. Vrouwen bezoeken op de werkplekken en soms de hele procedure van een werkdag mee draaien, vrouwen ondersteuning bieden hoe meer profit uit hun bedrijfje te halen.
  • Welke periode : Het gehele jaar
  • Hoeveel vrijwilligers : 1 of 2 vrijwilligers

Project Micro Kredieten:
Een project dat is opgezet door Kidz Active Foundation om de economische onafhankelijkheid van vrouwen in en om Tamale te stimuleren. De vrouwen krijgen leningen om hun eigen bedrijfje op te kunnen zetten of uit te breiden. Let op: Ook een schaal op het hoofd met eieren is al een bedrijf, maar ook b.v drie grote hallen vol met hout komt in aanmerking voor een micro-krediet. Er zijn altijd tussen de 70 en de 100 vrouwen die een lening krijgen.

Werk:
Leningen uitgeven en de maandelijkse betalingen in ontvangst nemen van de vrouwen in het Chiefspaleis, (hut) en de administratie daar omheen. Vrouwen bezoeken op de werkplekken en soms de hele procedure van een werkdag meedraaien, bv s’morgens naar de markt om in te kopen , dan het verkopen etc, vrouwen ondersteuning bieden hoe meer profit uit hun bedrijfje te halen. Je wordt in Nederland, in Zwijndrecht, in het kantoor van Kidz Active, een dagdeel door de vrijwilligers van Kidz Active ingewerkt ( Rianne).
Je houdt contact met Rianne in Nederland, over de leningen , aanvragen etc.

Collega’s:

De vrijwilliger werkt samen met Priscilla,onze Ghanese medewerkster en daarnaast Hassan, onze Ghanese man die de micro-kredieten begeleidt, maar wel een eigen baan daarnaast heeft.