Over dit online project

Ben jij geïnteresseerd in hoe de gezondheidszorg is georganiseerd in derde wereld landen en in de tropen? Dan is dit programma echt wat voor jou. Dit programma duurt 5 weken en je krijgt les van een dokter en een leraar die alles weet over de cultuur en politiek in Sri Lanka. Dit is ideaal voor als je straks verder wil in de geneeskunde of verpleging of al interesse hebt in deze richtingen. Naast dat dit heel interessant is staat het ook goed op je CV.

Programma omschrijving

Inhoud van de seminars omvat:

1. Inleiding – landcontext / geschiedenis spoedcursus / lezingen / informatie NGO’s
2. Positionaliteit en stage ethiek / bewustzijn Stereotypen en vooroordelen over Sri Lanka / Azië
b. De lens van studenten – hoe heb je geleerd om vreemde plaatsen te begrijpen?
c. Wat zijn mijn drijfveren?
3. Inleiding tot de werkcultuur in Sri Lanka; verschillen met Nederland
4. Inleiding tot stage – bezoek en ontwikkel inzicht in de context en positie in het veld / land
5. Doelen en doelstellingen van de stage
Zodra de stageplaatsen zijn bevestigd, zullen de studenten samen met de academische coördinator de doelstellingen van de stage bekijken en de verwachtingen, leerovereenkomsten, tijdschema’s en andere logistiek, structurele componenten van de afstudeeropdracht, inhoud, lay-out en algemene richtlijnen bespreken.

Week 1

Inleiding, positionaliteit en stage-ethiek (week 1 – online cursus) Studenten bereiden zich voor op de stage door hen kennis te laten maken met de bredere sociale, culturele en politieke context van Sri Lanka. Studenten bespreken ook de ethiek van de stage, werkpleknormen in Sri Lanka en verwachtingen van de stage, inclusief de afstudeeropdracht.

Week 2

Culturele observaties: hoe is de werkomgeving anders dan u gewend bent? Wat leer je over samenwerken in deze cultuur? Hoe merk je dat je reageert op en je aanpast aan culturele praktijken die anders zijn dan je gewend bent? Hoe voelt het om in deze omgeving een buitenlander te zijn? Eerste voortgangsrapport ingediend.

Week 3 

Welke factoren belemmeren of ondersteunen de inspanningen van de organisatie om bij te dragen aan positieve gezondheidsresultaten in Sri Lanka? Hoe heeft de ervaring tijdens je stage je gedachten over en betrokkenheid bij de volksgezondheid in het algemeen en in tropische omgevingen zoals Sri Lanka uitgedaagd of bevestigd? Tijdens de derde week krijgen de studenten de mogelijkheid om kritisch te kijken naar een dengue case studie.Derde voortgangsrapport ingediend.

Week 4 

Leerdoelen, vaardigheden en ervaring Wat heeft het behalen van de leerdoelen van je stage ondersteund of belemmerd? Leer je iets belangrijks dat je niet had verwacht en zou je op dit moment aan je leerdoelen willen toevoegen? Welke inzichten op dit gebied heb je tijdens je stage opgedaan? Welke vaardigheden zijn het meest waardevol voor dit werk en hoe heb je deze vaardigheden verbeterd? Hoe ziet u dat deze ervaring u voorbereidt op toekomstige kansen? Vierde voortgangsrapportage ingediend.

Week 5

Resultaten voor geslacht, klasse en volksgezondheid
Welke inzichten heb je verkregen over de invloed van geslacht en klasse op gezondheidsresultaten? Hoe verschillen gendernormen per klasse en woonplaats en hoe beïnvloeden deze op hun beurt de toegang tot gezondheidszorg in Sri Lanka? Vijfde voortgangsrapport ingediend.

Aanvullende seminarinhoud omvat:

1. Verwerking van het einde van de stage-ervaring.
2. Afsluiting met collega’s en supervisors,
3. De ervaring formuleren en plannen maken voor de toekomst Dit laatste deel vindt plaats in de laatste dagen van het programma, terwijl studenten hun volgende stappen plannen, academisch en professioneel. Studenten bespreken angsten en strategieën om voort te bouwen op deze ervaring in andere werkomgevingen, mogelijkheden voor professionele groei en hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de stage-ervaring.
4. Hoe u uw stage in uw cv kunt opnemen.
5. Volgende stappen.

Stagepresentatie
In de presentatie geef je een beknopte en duidelijke beschrijving van de stage-ervaring, een korte geschiedenis van de organisatie waar je stage liep en het ondernomen werk. U moet een effectief beheer van de discussie met het publiek demonstreren en aandacht besteden aan de esthetische elementen van de levering.

Stagepapier
Van studenten wordt verwacht dat ze aan het einde van hun stage-ervaring een scriptie indienen. De uiteindelijke paper moet een titel, een lijst met erkenningen en een samenvatting bevatten. De paper moet ook een inleiding hebben die het werk en de geschiedenis van de organisatie samenvat en een aantal referenties, een gedetailleerde beschrijving van het uitgevoerde werk en sterke en innovatieve aspecten van de organisatie bevat. Het papier moet goed geschreven, goed georganiseerd en esthetisch verantwoord zijn.

 

Werktijden

Je werkt van maandag tot vrijdag (+/- 2 uur per dag)

Afhankelijk van je mogelijkheden en wensen kan dit wat aangepast worden.

Kosten

5 weken  | € 450,-