Duurzaam vrijwilligerswerk met Vrijwillig Wereldwijd

Duurzaamheid is een bekend begrip als het gaat om vrijwilligerswerk. Steeds meer organisaties proberen dan ook zo duurzaam mogelijk te werk te gaan en dat is natuurlijk heel goed nieuws. Ook Vrijwillig Wereldwijd probeert haar steentje bij te dragen aan een betere wereld en de projecten zo duurzaam mogelijk te organiseren. Maar hoe doen we dat dan precies?

Voordat wij een vrijwilliger naar het buitenland laten gaan, vindt eerst een vrijblijvend gesprek plaats. Dit gesprek is onder andere bedoeld om te beoordelen of de vrijwilliger geschikt is voor het project waar hij of zij aan de slag zal gaan. Het is onder andere belangrijk dat de vrijwilliger de juiste kennis heeft en respect toont naar de lokale bevolking zonder culturele vooroordelen. Pas als we er zeker van zijn dat een vrijwilliger over voldoende kwaliteiten beschikt, krijgt hij een officiële ‘go’ om naar het buitenland te vertrekken. En het is daarom niet voor zomaar iedereen mogelijk om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Daarnaast is het belangrijk dat vrijwilligers weten wat er van hen verwacht wordt en wat hen te wachten staat. We benadrukken dan ook ten alle tijden dat de lokale mensen centraal staan op de projecten en dat er gehandeld wordt naar wat voor hen het beste is. We streven ernaar om de lokale bevolking optimale hulp te bieden. Wij proberen zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen en behoefte van lokale bevolking om samen te kunnen beoordelen welke werkzaamheden gewenst zijn op de projecten en welke niet.

Verder gaat Vrijwillig Wereldwijd niet zomaar met ieder vrijwilligersproject in zee. Voordat we gaan samenwerken met nieuwe projecten, worden deze eerst persoonlijk bezocht om te checken of het wel echt nuttige projecten zijn waar de hulp van vrijwilligers nodig is en donaties goed terecht komen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat Vrijwillig Wereldwijd géén eigenaar is van de projecten. Het enige geld dat bij ons terecht komt, zijn de deelnamekosten. De rest van geld gaat uitsluitend naar de lokale bevolking en de projecten. Daarnaast wordt vooraf gecontroleerd of we de veiligheid van de vrijwilliger kunnen garanderen. Dit heeft niet alleen te maken met de situatie op het projecten zelf, maar ook met het land waar de projecten zich bevinden. Denk bijvoorbeeld aan politieke onrust of conflicten tussen verschillende stammen.

Verder maken we vanuit de organisatie geen gebruik van zogeheten ‘armoedemarketing’. Dit houdt in dat er door middel van schokkende beelden, van bijvoorbeeld zieke Afrikaanse kinderen, wordt ingespeeld op het schuldgevoel van vrijwilligers. Dit zal je bij Vrijwillig Wereldwijd nooit zien. Wij proberen juist de positieve kant van vrijwilligerswerk te benadrukken.

Better Care Network

Vrijwillig Wereldwijd houdt zich aan de richtlijnen die opgesteld zijn door Better Care Network. Dit is een netwerk van organisaties in Nederland die hulp bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden zonder (goede) ouderlijke zorg. Vanuit het Better Care Network zijn een aantal richtlijnen opgesteld voor de inzet van vrijwilligers in werk met kinderen in het buitenland. Het doel van deze richtlijnen is om er voor te zorgen dat de aanwezigheid van vrijwilligers een positief effect heeft en geen schade toebrengt aan de kinderen. Een voorbeeld van een van deze richtlijnen is goede begeleiding tijdens het vrijwilligerswerk. Vanuit Vrijwillig Wereldwijd is ter plaatse altijd een lokaal contactpersoon aanwezig. Hij of zij is goed op de hoogte van wat er speelt binnen de projecten en zal vrijwilligers zo goed mogelijk begeleiden gedurende hun periode in het buitenland.

Benieuwd naar wat de richtlijnen van het Better Care Network precies inhouden? Lees dan: http://www.bettercarenetwork.nl

Voorbereidingstraining 

Voordat een vrijwilliger naar het buitenland vertrekt, adviseren wij om een voorbereidingstraining te volgen. Wij organiseren  trainingen waar de ontwikkelingen van nieuwe vrijwilligers centraal staat. Het doel van deze trainingen is dat vrijwilligers zich er beter bewust van zijn wat hen te wachten staat op de projecten. Dit heeft als gevolg dat er vaak ook meer bereikt kan worden tijdens het vrijwilligerswerk. Onderwerpen die tijdens deze trainingen aan bod komen zijn: welke rol neem jij als vrijwilligers op je? Hoe zet jij jouw kwaliteiten in op het project? En wat is duurzaamheid? Verder hebben we het nog over veiligheid en het nut van vrijwilligerswerk. Deze training is gratis voor alle deelnemers van Vrijwillig Wereldwijd.

De website

Wil je nog meer weten wat Vrijwillig Wereldwijd doet aan duurzaamheid, dan kun je ook nog kijken op onze pagina: maatschappelijk en verantwoord op reis.

https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/maatschappelijk-verantwoord-op-reis/

Nieuwsgierig geworden naar het doen van vrijwilligerswerk met Vrijwillig Wereldwijd? Heb je nog vragen over duurzaam vrijwilligerswerk of over bepaalde projecten? Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek met een van onze medewerkers.